4458 Sayılı Gümrük Kanunu Deneme Sınavı 7

670
Kez Çözüldü.
69,13
Ortalama Puan Alındı.
Soru 3

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması aşağıdakilerden hangisi kapsamında yapılmaz?

Soru 5

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, gümrük müşavirliği meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesi disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

4458 sayılı Gümrük Kanununda “Cezalar” başlığı kaçıncı kısımda düzenlenmiştir?

Soru 10

4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince aşağıdakilerden hangisi ekonomik etkili gümrük rejimlerinden değildir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması” değildir?

Soru 12

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelik ile belirlenen yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği ve risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük idareleri şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirmesi durumunda, imhaya ilişkin masraflar kimden tahsil edilir?

Soru 17

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre ithal eşyasının gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi gümrük rejimini ifade etmez?

Soru 19
4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini
değiştirmeden istiflenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!