4458 Sayılı Gümrük Kanunu Deneme Sınavı 6

280
Kez Çözüldü.
60,28
Ortalama Puan Alındı.
Soru 6

“Gemi adamı Cüzdanı” ve “Uçak Mürettebatı Belgesi”nin pasaport yerine kullanılabilmesi için hangi kurum/birim tarafından tasdik edilmesi gerekir?

Soru 7

Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında çalışan personelin bu sahalara girişlerine imkan veren “giriş kartları” hangi birim tarafından verilir?

Soru 9

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Uluslararası TIR Sözleşmesine taraf olan ancak uygulamayan ülkelerden birisidir?

Soru 13

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi ne kadardır?

Soru 15

Antrepo rejimine tabi bir eşyanın, başka bir gümrük idaresi denetimindeki antrepoya nakli istenmesi halinde eşya hangi rejim hükümlerine göre taşınır?

Soru 16

Gümrük Kanununa göre gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasında kullanılmaz?

Soru 18

Gümrük Kanununa göre dahilde işleme izni kapsamında fazla yatırıldığı tespit edilen verginin geri verilmesi için bu verginin tebliği tarihinden itibaren ne kadarlık süre içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekir?

Soru 19

Eşyanın cins ve niteliklerine göre sistematik bir şekilde numaralandırılarak sınıflandırıldığı Bakanlar Kurulunca kabul edilen cetvele ne ad verilir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!