2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Görevde Yükselme Deneme Sınavı 1

5327
Kez Çözüldü.
61,60
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

“Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek” aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 3

Aşağıdaki unvanlardan hangisi öğretim elemanı sınıfında değildir?

Soru 4

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumu hangisidir?

Soru 6

Fakülte Kurulu tarafından seçilen öğretim üyeleri fakülte yönetim kurulunda kaç yıl süreyle görev yaparlar?

Soru 8

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok …… oluşturacak biçimde düzenlenir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin ……. aşamaz.

Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek hangisidir?

Soru 11

Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Üniversitelerarası Kurul tarafından, Kurul üyesi olmayan profesör unvanlı kaç öğretim üyesi seçilir?

Soru 13

Bilim dalı başkanı, başkan olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok kaç olması hâlinde doğrudan atanır?

Soru 15

Rektörün, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından seçeceği rektör yardımcısı sayısı kaçtan az olamaz?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!