Haber

Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başarı Sıralaması Açıklandı

Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başarı Sıralaması Açıklandı

Sağlık Bakanlığı Unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına dair başarı sıralamalarını açıklandı. Unvan değişikliği kapsamında sınav değerlendirmesinin nasıl yapıldığı ve hangi unvanların katıldığına dair detaylar da şu şekildedir:

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak tüm kadrolar için 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında: [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanıldı.

Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlandığı belirtildi.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru veya sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru veya soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru veya sorular dahil edileceği açıklanmıştı.

 

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru veya sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların sınav puanının eşit olması halinde, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını Sağlık Bakanlığı tarafından yapılarak açıklandı.

Unvan değişikliği alanları; Jeoloji Mühendisi, Kimya Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi, Çevre Mühendisi, Biyomedikal Mühendisi.

Mimar, İstatistikçi, Kimyager, Sosyolog, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Perfüzyonist, İş ve Uğraşı Terapisti, Makine Teknikeri, İnşaat Teknikeri, Elektrik Teknikeri, Sıhhi Tesisat Teknikeri, Bilgisayar Teknikeri, Elektronik Teknikeri, Biyomedikal Teknikeri, Programcı.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri, Ameliyathane Teknikeri, Diş Protez Teknikeri, Anestezi Teknikeri, Diyaliz Teknikeri, Elektronörofizyoloji Teknikeri, Fizyoterapi Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri, Odyometri Teknikeri, İlk ve Acil Yardım Teknikeri, İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri,  Patolojik Anatomi Teknikeri Radyoterapi Teknikeri, Protez Ortez Teknikeri, Tıbbi Sekreter, Röntgen Teknikeri, Yaşlı Bakım Teknikeri, Hemşire (Lisans), Hemşire (Önlisans) ve Ebe (Lisans). Listelerin tamamı için TIKLAYINIZ.

 

 


Yorumla..!