Haber

Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Aile Bakanlığı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 3 Kasım 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikler şu şekildedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin tanımlar kısmında yer alan Görevde yükselme sınavı ve Unvan değişikliği sınavı tanımları değiştirilmiştir. Görevde yükselme sınavı ve Unvan değişikliği sınavında artık sözlü sınav da olacak.

Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı olarak değişti.

Unvan değişikliği sınavı: En az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı olarak değişti.

Sözlü sınavla ilgili yapılan değişiklikler sonrası yeni hükümler şu şekilde oldu:

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirilecek. Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav konuları sınav kurulunca belirlenir.

Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan duyuruda ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, puan üstünlüğüne göre sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır.

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

 

 


Yorumla..!